Kontakt

Upphandlingskonsult

Våra upphandlingskonsulter arbetar fokuserat med att hjälpa er med offentliga upphandlingar på bästa sätt, med målet att affärerna ska bli så lönsamma som möjligt. Din Upphandlare AB har lång erfarenhet och bred kompetens, vi har haft uppdrag som upphandlingskonsult inom de flesta områden.

• Upphandlingskonsulter med helhetsansvar •

En upphandlingskonsult från Din upphandlare AB tar alltid ett helhetsansvar för upphandlingen. Vi har jobbat med de flesta områden inom offentlig upphandling, bland annat entreprenadupphandlingar, tekniska konsultupphandlingar, IT-upphandlingar samt upphandling av varor och tjänster, och utifrån vår erfarenhet av att komma in som externa experter vet vi vad som krävs för att upprätta en behovsanalys, även då det är många avdelningar och aspekter att ta hänsyn till.

••• Kravspecificeringen

För en fullständig kravställning behövs ofta många olika perspektiv, våra konsulter samlar alla som behöver delta i kravspecificeringen och lyfter behoven som finns. Det är grunden för att ställa rätt krav och sammanställa ett upphandlingsdokument som innehåller all väsentlig information.

När behoven är fastslagna upprättar vi upphandlingsdokumenten och säkerställer att upphandlingen fokuserar på det viktiga för organisationen samt att det finns relevanta kvalificerings- och utvärderingskriterier för anbuden. Våra upphandlingskonsulter tar aldrig genvägar när upphandlingsdokument upprättas. Vi vet att det kan resultera i undermåliga handlingar som kan leda till onödigt höga priser i kontraktet eller i värsta fall till överprövning.

En konsult från Din Upphandlare AB hjälper er att annonsera upphandlingen på ett korrekt sätt. När anbudstiden har passerats tar våra upphandlingskonsulter hand om anbudsöppning samt uteslutning, kvalificering samt prövning av anbud.

••• Experter på offentlig upphandling

Offentliga upphandlingar varierar i storlek och vi har varit med om de flesta typer av upphandlingar. Därför kan vi även agera rådgivare om ni vill ha en extern part som bollplank för era egna upphandlare. Din Upphandlare AB är en flexibel partner som vill ha långsiktiga relationer med er som kund, därför månar vi om att hjälpa er på det sätt som passar er organisation bäst – som rådgivare, tillfällig expert eller som en långsiktig del av er upphandlingsavdelning. Vi har erfarenhet av att tillsammans med organisationen:

  • ge kvalificerade råd kring affärer, upphandlingar och anbud,
  • sätta relevanta, tydliga och realistiska mål för upphandlingen,
  • ta ansvar för upphandlingen från start till mål,
  • se till att hitta innovativa lösningar på problem, där så är möjligt.
• Upphandlingskonsult från Din Upphandlare AB •
Alla våra upphandlingskonsulter brinner för effektiva upphandlingar och affärer. Vi kan LOU och LUF utan och innan, och vet vad som krävs för att genomföra en upphandling korrekt. Vårt mål är att ni ska känna er trygga med de analyser, upphandlingsdokument, och kontrakt som vi levererar. Det kräver att vi håller oss uppdaterade på de senaste regelverken och förändringarna kring domslut och praxis. Våra upphandlare förstår såväl affären som juridiken kring upphandlingar, vilket resulterar i att risken för onödigt höga priser i kontraktet eller eventuell överprövning minimeras. Det gör också att kvaliteten ökar.

Från våra kunder får vi höra att det lönar sig att ta hjälp av oss, och att upphandlingarna har gett bättre resultat när vi har varit delaktiga i processen. Det är vi både stolta och glada över att höra.

Kontakta oss för att få råd och hjälp av en kompetent upphandlingskonsult.
Offentlig Upphandlingslogo
Offentlig Upphandling
Vi åtar oss alla typer av förfrågningar.
LÄS MER
Entrerpenadsupphandlingslogo
Entreprenadupphandling
Vi åtar oss helhetsansvaret att projektleda.
LÄS MER
Offentlig Upphadnlngslogo
Offentlig Upphandling
Våra upphandlingskonsulter har stor kompetens.
DENNA SIDA
• Våra kunder •
Ett urval av dom kunder vi jobbat åt
Vasakronan logga
Trafikverket logo
Stockholms Stad Logo
Solna Stad
Din Upphandlare
Kontakt