Kontakt

Entreprenadupphandling

En väl utförd entreprenadupphandling sparar både tid och pengar. För det krävs en erfaren och kompetent entreprenadupphandlare. Din Upphandlare AB har upphandlingskonsulter med lång erfarenhet och bred kompetens.

• Kunskap inom både entreprenad och upphandling •

Entreprenadupphandlingar kan vara långa och komplicerade processer som kräver att upphandlaren har kunskap inom både entreprenad och upphandling. Entreprenader kan vara komplexa och inkluderar ekonomi, teknik och juridik – se till att ta hjälp av en upphandlare som kan processen och vet hur upphandlingsdokumenten ska utformas, samt hur anbuden ska kvalificeras och utvärderas.
Din Upphandlare

••• Vi kan upphandlingsprocessen

Våra upphandlingskonsulter vet hur hela upphandlingen och dess process ser ut och ska hanteras, från behovsanalys till upphandlingsdokument och vidare till kontraktstecknande. Vi hjälper till att upprätta upphandlingsdokument som fokuserar på det viktiga i upphandlingen och ser till att det finns relevanta kvalificerings- och utvärderingskriterier för anbuden. Ett väl utfört upphandlingsdokument är grunden för ett lyckat kontrakt. Genvägar i framtagandet av upphandlingsdokumenten kan resultera i att tidsplanen blir lidande på grund av undermåliga handlingar som kan leda till överprövningar.

När upphandlingsdokumenten väl är framtagna ser vi till att upphandlingen annonseras på ett korrekt sätt. Efter anbudstidens utgång hanterar våra upphandlingskonsulter anbudsöppning samt prövning av anbudsgivare och anbud – det vill säga uteslutning av anbudsgivare, kvalificering av anbudsgivare samt utvärdering av anbud. Vi avslutar entreprenadupphandlingen med eventuell förhandling, tilldelning samt kontraktstecknande och arkivering. Våra upphandlingskonsulter kan även agera rådgivare vid en eventuell överprövning eller vid tvistefrågor under entreprenaden.

••• Våra entreprenadupphandlare

Vi håller oss ständigt uppdaterade på de senaste regelverken och förändringarna kring upphandlingar, vilket gör att ni kan känna er trygga med upphandlingsdokument, analyser och utvärderingar. En lyckad entreprenadupphandling kräver att upphandlaren har en bra översikt och förståelse för affärer och juridik. Risken för överprövning och skadeståndskrav minimeras och möjligheten till kontroll kring kostnader och kvalitet ökar om upphandlingen genomförs av en kompetent och erfaren entreprenadupphandlare.

••• Vi kan upphandlingsprocessen

••• Vad ingår i termen entreprenadupphandling?

När vi pratar om entreprenadupphandling pratar vi både bygg- och anläggningsentreprenader. Entreprenadupphandling är en bred definition som inkluderar allt som har med entreprenader att göra, från isolerade områden såsom målning eller snickeriarbeten till stora projekt som innefattar ny- eller ombyggnationer av bland annat byggnader, vägar och alla typer av anläggningar. Enligt bilaga till lag(2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, inkluderar entreprenadupphandlingar bland annat följande projekt:

 • Bygg- och anläggningsarbeten
 • Mark- och grundarbeten
 • Rivning av hus; markarbeten
 • Takarbeten
 • Uppförande av hus och andra byggnadsverk
 • Vattenbyggnad
 • Anläggningar av vägar, flygfält och idrottsanläggningar
 • Elinstallationer
 • VVS-arbeten
 • Puts- fasad- och stuckatörsarbeten
 • Måleri- och glasmästeriarbeten
• Din Upphandlare och entreprenadupphandling •
Till skillnad från de flesta andra tycker vi på Din Upphandlare AB att offentlig upphandling och speciellt entreprenadupphandling är roligt – det är ett område fullt av möjligheter till bra affärer. Vi kan LOU och LUF på våra fem fingrar och vet exakt vad som behövs för att genomföra en bra upphandling. Vi samlar personerna i er organisation som behöver vara med i kravställningen, vi identifierar behoven, säkerställer att rätt krav ställs och realiserar genom det besparingar i upphandlingsdokumenten. Genom att få fram all väsentlig information kan vi sammanställa upphandlingsdokumenten som krävs. Våra kunder säger att det lönar sig att ta hjälp av oss, och att det har gett dem ett avsevärt bättre resultat i deras upphandlingar. Det är vi både stolta och glada över att höra. Hör av er till oss för att få hjälp av en kompetent upphandlingskonsult i era entreprenadupphandlingar.
Offentlig Upphandlingslogo
Offentlig Upphandling
Vi åtar oss alla typer av förfrågningar.
LÄS MER
Entrerpenadsupphandlingslogo
Entreprenadupphandling
Vi åtar oss helhetsansvaret att projektleda.
DENNA SIDA
Offentlig Upphadnlngslogo
Offentlig Upphandling
Våra upphandlingskonsulter har stor kompetens.
LÄS MER
• Våra kunder •
Ett urval av dom kunder vi jobbat åt
Vasakronan logga
Trafikverket logo
Stockholms Stad Logo
Solna Stad
Din Upphandlare
Kontakt