Kontakt

Om Oss

Din Upphandlare AB är ett bolag som inriktar sig mot den beställande kunden. Våra upphandlingskonsulter kan utföra uppdrag inom hela Sverige. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Vid långtidsuppdrag arbetar våra upphandlingskonsulter hos kunden för bästa resultat.

••• Viktiga kvaliteter hos upphandlingskonsulter

Analytiska färdigheter
För att se till att kunden får det ekonomiskt mest fördelaktiga erbjudandet granskar våra upphandlingskonsulter- upphandlingsdokumenten och identifierar risker där anbudsgivaren troligtvis kommer prissätta en riskpeng på anbudssumman. Vid utvärdering av anbudsgivare är det viktigt att upphandlingskonsulten redan innan annonsering har analyserat och valt rätt grunder för utvärdering för att kunna tilldela den anbudsgivare vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga med avseende på bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, kostnad eller pris.

Rådgivande/konsulterande färdigheter
Våra upphandlingskonsulter har förmågan att ge välgrundade rådgivningar/konsultationer och för att vägleda kravställaren att fatta rätt beslut.

Förhandlingsfärdigheter
Våra upphandlingskonsulter är kompetenta förhandlare med lång erfaren och kan förhandla om bland annat villkoren för ett kontrakt samt priser med anbudsgivare.

Din Upphandlare
Din Upphandlare

••• Yrkesmässig kapacitet hos våra upphandlingskonsulter

Utbildning och erfarenhet
Våra upphandlingskonsulter är utbildade inom offentlig upphandling och/eller strategiskt inköp samt har lång branscherfarenhet som inköpare eller upphandlare.

Kurser och certifieringar
Det finns ett flertal kurser och certifieringar tillgängliga för upphandlare och de viktigaste är att ha rätt kunskap och erfarenhet. Därför erbjuder Din Upphandlare AB sina upphandlingskonsulter kurser inom de område där de ser behovet inför varje uppdrag. Som exempel har våra konsulter, förutom utbildning inom inköp och upphandling även gått kurser inom AMA MER Anläggning, BAS-P och BAS-U projektledning mm.

• Våra kunder •
Ett urval av dom kunder vi jobbat åt
Vasakronan logga
Trafikverket logo
Stockholms Stad Logo
Solna Stad
Din Upphandlare
Kontakt