Kontakt

Offentlig upphandling och strategiskt inköp

Med Din Upphandlare ABs upphandlingsstrategi kan våra konsulter minska kundens upphandlings- och inköpskostnader. Detta gör att besparingarna kan användas till oförutsedda utgifter för projektet, entreprenaden eller avtalet.
• Interim •
Ibland kan de behövas en tillfällig resurs vid eventuell långtidssjukskrivning, föräldraledighet, en plötslig uppsägning eller ”släcka bränder” vid högtryck. Då finns våra konsulter tillhands.
• Upphandlingsprocess •
Våra upphandlingskonsulter kan hjälpa till att ta fram upphandlingsdokument och leda hela upphandlingsprocessen från behov till kontrakt samt vara behjälplig vid avtalsuppföljning, underrättelser, ÄTA-hantering, tvistefrågor osv.
• Konsultation •
Med våra upphandlingskonsulters långa branscherfarenhet, har en stor kunskapsbank samlats för att kunna ge rådgivning/konsultation i olika situationer eller för olika vägval. Det kan som exempel avse upphandlingsstrategi, val av grunder för utvärdering avseende på vad som upphandlas m.m.

Offentlig upphandling

Varje offentlig upphandling är unikt och likaså varje kund. Våra konsulter har samlat på sig lång och gedigen erfarenhet genom åren och från många olika kunder. Därför är Din Upphandlare AB det perfekta valet för dig vid behov av hjälp med allt från projektledning av hela upphandlingsprocessen till rådgivning.

Våra upphandlingskonsulter kan komma in snabbt och släcka bränder eller stanna en längre period och bli en del av ert team som förstärkning för att täcka upp behovet. Med vår strategi och kunskapsbank brukar våra upphandlingskonsulter minska kunders upphandlings- och inköpskostnader markant. Detta gör att besparingarna kan användas till kommande ändrings- och tilläggsarbeten i entreprenader eller andra oförutsedda utgifter för projektet/entreprenaden, avtalet.
LÄS MER
Offentlig Upphandling
Offentlig upphandling Stockholm

Rätt beslut ger bäst resultat

Våra upphandlingskonsulter sätter sig in i er process och arbetar utifrån den som grund. Tillsammans med ert team och era projektledare identifierar våra upphandlingskonsulter behovet, säkerställer att rätt krav ställs och på så sätt realiserar besparingar i upphandlingsdokumenten.

Förutom framtagande av upphandlingsdokument och leda upphandlingsprocessen är våra upphandlingskonsulters uppgift även att ge råd och vägleda så att rätt beslut ger bäst resultat för respektive offentlig upphandling. Skattebetalarnas pengar hushålls och önskat resultat hos kunden uppnås.
KONTAKT

• Vi tycker upphandling är roligt! •

I alla år har vi fått höra att LOU eller LUF är grått, tråkigt, fyrkantigt och onödigt. Kan man verkligen göra bra affärer med offentlig upphandling!? Det gör ingenting att det finns någon i din organisation som tycker att offentlig upphandling är stolpigt, svårt eller värdelöst men ändå måste sitta med i kravställningen. Det är därför Din Upphandlare AB startade. Våra upphandlingskonsulter tycker tvärtom. Offentlig upphandling är roligt och våra upphandlingskonsulter ser alla möjligheter till att kunna göra en god affär med hjälp av LOU eller LUF.
Offentlig Upphandlingslogo
Offentlig Upphandling
Vi åtar oss alla typer av förfrågningar.
DENNA SIDA
Entrerpenadsupphandlingslogo
Entreprenadupphandling
Vi åtar oss helhetsansvaret att projektleda.
LÄS MER
Offentlig Upphadnlngslogo
Offentlig Upphandling
Våra upphandlingskonsulter har stor kompetens.
LÄS MER
• Våra kunder •
Ett urval av dom kunder vi jobbat åt
Din Upphandlare
Kontakt